توسعه روش های شناسایی خودکار کارنمارایانه تماس با مــــا

تلفکس:          42708 021 ( 98 +)

پست الکترونیک: info@karnama.com

واحد پشتیبانی گروه شرکت های کارنما ویژه کلیه خدمات ( , , )
تهران: 9092305264    .    شهرستان: 9099070864

 
Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing. Telegram-karnama


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.