توسعه روش های شناسایی خودکار کارنما بارکد و RFID

امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری اطلاعات مرتبط با آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات بسیاری از عرصه های صنعتی، علمی، خدماتی و اجتماعی احساس می شود. در پاسخ به این نیاز تا کنون فناوری های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است. استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس های رادیویی، امکان شناسایی خودکار، دریابی و مدیریت اشیا و انسان را فراهم می نماید و سریعترین راهکار جمع آوری اطلاعات محسوب می گردد.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing. Telegram-karnama


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.