هدف از طراحی نرم افزار اموال

تعداد زیاد اموال در سازمان های مختلف باعث دشواری نگهداری اطلاعات آنها می شود زیرا اموال جابه جا شده و موقعیت جدید آن ها باید ثبت و بایگانی شود. چنین عملیاتی با سیستم های دستی بسیار دشوار و زمان بر است. بهترین گزینه برای حل این مشکل استفاده از سیستم های مبتنی بر بارکد و RFID می باشد. در این روش عملیاتی نظیر جابجایی، خروج، اسقاط اموال، اموال گردانی و ... را تنها با خواندن لیبل های حاوی بارکد یا تگ های RFID با سرعت و دقت بالا انجام خواهید داد.

همراه داشتن اطلاعات به وسیله کامپیوترهای قابل حمل از قابلیت های ویژه این سیستم است زیرا تجهیزات شناسایی خودکار شما را یاری خواهد کرد تا با خواندن بارکد یا تگ های RFID به آخرین اطلاعات اموال دسترسی داشته باشید و همچنین سرعت و دقت را در عملیات زیر به ارمغان خواهد آورد:

1.        اموال گردانی

2.        جابه جایی اموال

3.        خروج اموال

4.        اسقاط اموال

ویژگی های نرم افزار اموال

·          لیست برداری دقیق اموال با کامپیوتر قابل حمل و الصاق لیبل حاوی بارکد یا تگ  RFID به هر کالا

·          ایجاد لیست اموال تحویلی هر پرسنل به صورت بارکدی (سریال اموال، کد محل استقرار، کد پرسنلی)

·          ثبت قبض انبار و ثبت کلیه اطلاعات فاکتور خریداری شده کالا

·          ثبت قبض انبار و ثبت کلیه اطلاعات فاکتور خریداری شده کالا

·          صدور حواله اموال و برگه تحویل کالا به پرسنل

·          گزارش گیری و نمایش گردش اطلاعات بر اساس پارامترهای مهمی چون مشخصات اموال، پرسنل، محل استقرار و تاریخ عملیات

·          تعیین روش استهلاک برای اموال و محاسبه استهلاک به ازای هر کالا

·          ارائه دفتر اموال به ازای هر طبقه

·          ارائه گزارش خرید کالا بر اساس یک محدوده تاریخی خاص و واحدهای خاص سازمان

·          قابلیت به کارگیری اطلاعات نرم افزارهای قبلی سازمان ها

·          ارائه کلیه گزارشات بر اساس فرمت ارائه شده به دارایی طبق آیین نامه اموال دولتی