توسعه روش های شناسایی خودکار کارنما بارکد و RFID

به طور کلی شناسایی خودکار و نگهداری داده‌ها (AIDC) روشی است که طی آن تجهیزات خواه سخت افزای یا نرم‌افزاری قادر به خواندن و تشخیص داده‌ها بدون کمک گرفتن از یک فرد هستند. شرکت کارنما رایانه با داشتن نمایندگی رسمی برندهای معتبر دنیا، فروش تجهیزات شناسایی خودکار خدمات پس از فروش و ارائه راهکارهای مرتبط با این دانش را در ایران ارائه می نماید .

شرکت توسعه روشهای شناسایی خودکار کارنما در جهت انجام تعهد و رعایت اصول مشتری مداری خدمات زیر را ارائه می دهد:

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing. Telegram-karnama


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.