مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 1

 IP-Guard نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

                -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

                -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

                -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار  IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

  Application Management

مـدیـریت برنامه هـای کاربـردی 

این ماژول نرم افزار به شما کمک میکند تا مدیریت و نظارت بر نرم افزارهای خود را در شبکه از نظر میزان استفاده و نوع استفاده داشته باشید.

با استفاده از تعریف policy شما می توانید به راحتی نرم افزارهای خاص را مسدود کرده و محدود کنید و یا برعکس دسترسی استفاده از نرم افزارهای خاص را حتی در سطح کاربر به کاربران خود اختصاص دهید.هم چنین می توانید با استفاده از لاگ تمامی جزئیات استفاده از یک نرم افزار را در شبکه کنترل و نظارت کنید.

 ویـژگی هـا

                -               سهولت در بستن برنامـه هـا

                -               ارائـه گزارش جزئی از استفاده نـرم افـزارهـا

چالش هـای مـدیـریت نـرم افـزارها

مـدیـریت بر اساس قوانیـن سـازمـان

                              آیا در سازمان شما از نـرم افـزارهای مغایر با سیاست  سازمان شما استفاده میشود؟

                              آیا میخواهید در سازمان شما فقط از نـرم افـزارهای هم جهت با فعالیت سازمان استفاده شود؟

راه حـل

با استفاده از قابلیت مـدیـریت برنامـه های کاربـردی این نرم افزار شمامی توانید میـزان استفاده از یک نـرم افـزار یا نـرم افـزارهای مورد استفـاده در سازمـان را کنترل کنید.

این مهم با استفاده از لاگ های ارائه شده توسط کنسول مدیـریتی جامع نرم افزار میسر میشود.همچنین میتوانید طی یک بازه زمانی مشخص گزارش جامعی را ازکنسول برای نظارت کاربران دریافت کنید.به علاوه می توانید با تعریف policy در کنسول نرم افزارهای خاص را در شبکه محدود کنید.

Application Control

بسیـاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ مایلند تا جابجایـی اطلاعات سازمان از طریق نرم افزارهای کاربردی مانند:  Bit Torrent،IM،Online game  و... صورت نگیرد و بتوانند این نرم افزارها را در شبکه مسدود کنند. که با استفاده از ماژول  مدیریت برنامه های کاربردی قابل انجام است.

Application Log

ارائـه گزارش کاملـی از محتویات نـرم افـزارهای قابل استفاده شامـل: نوع نـرم افـزار، نام نـرم افـزار، ساعت و تاریخ استفاده، مسیـر استفـاده از نرم افزار ،سیستم استفاده کننده از نرم افزار،نام کاربر استفاده کننده و...

Application Statistics

با استفـاده از ابزار آمارگیـری از نرم افزارهـا شما می توانید روزانه آمار دقیقـی از میزان استفاده از نرم افزارها را به صورت نموداری دریافت کرده و یک گزارش جامع و کاملـی را در اختیار داشته باشید.

 

کپی برداری بدون ذکر منبع و لینک ممنوع است.

Cyberoam, Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.