مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 3

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

                -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

                -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

                -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

ipGuard

Bandwidth Management

مـدیـریت پهنـای باند

این ماژول مدیریت پهنای باند را برای شما فراهم میکند. سیاست های کنترلی پهنای باند برای ایجاد محدودیت در پهنای باند شبکه استفاده می شود تا از استفاده نادرست پهنای باند،که باعث اختلال در شبکه می شود جلوگیری کند. امکان کنترل مناسب بر اساس بازه زمانی خاص،مسیر،آدرس شبکه و پورت و....جزئیات این ویژگی به مدیران شبکه کمک میکند تا فعالیت صحیح و کنترل شده ای را برای کاربران شبکه و سازمان ایجاد کنند.

هم چنین ارائه اخطار  سریع و بی وقفه به مدیر شبکه از رفتار غیر عادی و مغایر با قوانین مطرح شده از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار است.

 ویـژگی هـا

                -               تنظیم آسان و سریع سیاست ها  برای مدیریت پهنای باند هر سیستم

                -               اعلام اخطار   به مدیر شبکه از فعالیت غیر عادی کاربران

                -               ارائه گزارش کامل با جزئیات کامل از میزان ترافیک استفاده شده در شبکه

                -               محدود کردن سرعت دانلود کاربران

                -               کنترل ترافیک یک آدرس شبکه 

                -               اختصاص پهنای باند های مختلف به پورت های مختلف

 چالش هـای پیش روی مـدیـران در خصوص مـدیـریت پهنـای باند

                                آیا امکان شناسایی و یا اعلام اخطار  هنگام استفاده غیر معمول از پهنای باند وجود دارد؟

                                آیا سازکار مناسبی جهت اختصاص پهنای مناسب به کاربر وجود دارد؟

 

کپی برداری بدون ذکر منبع و لینک ممنوع است.

Cyberoam, Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.