مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 5

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

 

Document Management

مـدیـریت اسنـاد

مدیر شبکه می تواند اجازه دسترسی کاربر را روی هارد دیسک، حافظه های قابل حمل،حافظه های تحت شبکه و غیره را کنترل کند. بااین کار امنیت اسناد تضمین  می شود.

                       تنها کاربران دارای هویت تایید شده می توانندبه پوشه های  اشتراک گذاشته شده دسترسی  داشته باشند

                       جلوگیری از کپی کردن فایلها به حافظه های قابل حمل توسط کاربران

                       جلوگیری از تغییر و یا پاک کردن فایل های مهم و خاص توسط کاربران

نسخه پشتیبان اسناد

IP-Guard می تواند ازفایل های خاصی با توجه به اعمال صورت گرفته روی آن مانند تغییر، کپی، کات و پاک کردن  , نسخه پشتیبان تهیه کند.

مدیر شبکه می تواند فایل های پشتیبان را از طریق ثبت  لاگ کارهای صورت گرفته روی اسناد مشاهده یا ذخیره کند.

لاگ اقدامات صورت گرفته صورت گرفته روی اسناد

این بخش لاگ کارهای صورت گرفته روی اسناد توسط کاربر، روی هارد دیسک، حافظه های تحت شبکه ، حافظه های قابل حمل و  غیره را ذخیره می کند، که شامل نوع کامپیوتر، کاربر، نام فایل، مسیر، اندازه فایل، نوع دیسک، نرم افزارها و غیره می باشد.

لاگ فایل های اشتراک گذاشته شده

این بخش لاگ اعمال صورت گرفته توسط کامپیوتر از راه دور، روی فایل های به اشتراک گذاشته شده مانند نوع، کامپیوتر ریموت، نام فایل، مسیر و غیره را رکورد می کند.

چالش مدیـریت اسنـاد

اگر هیچ گونه کنترلی در مورد مدیریت اسناد خود ندارید برخی از فایل های مهم شماممکن است به طور تصادفی ویا عمدی توسط کارمندان شما و یا پرسنلی که از لحاظ هویتی مورد تایید شما نیستند از شبکه خارج و در  دسترس قرار گیرند ومدیران شبکه ممکن است با چالش هایی  در مدیریت و کنترل اسناد  اجرا شده روی دستگاههای قابل حمل مواجه شوند.

برای مثـال اگر تعدادی از فایـل هـای محرمانـه شما برای رقبـای  شمـا ارائـه شـود ...

چه کسی،چه زمانی و چگونه این فایل ها از سازمان شما به بیرون  برده شده است؟

آیا راه حلی هست تا بتوان از این نوع اتفاقات جلوگیری کرد؟

راه حل IP-Guard

هدف ماژول مدیریت اسناد IP-Guard برطرف نمودن چالش های مربوط به امنیت اسناد است.این ماژول راه هایی را  جهت کنترل تمامی مستندات ،روی انواع مختلف رسانه شامل :هارد دیسک ،درایوهای تحت شبکه،CD-ROM ،فلاپی دیسک و دیسک های قابل حمل فراهم می کند.

مدیران IT می توانند سیاست های مختلفی را با توجه به انواع مختلف دیسک ها جهت کنترل اعمالی که روی فایل هاصورت می گیرد مانند: خواندن، تغییر و یا پاک کردن اعمال کنند.

مثال های متداول عبارت اند از:

            -           محافظت از پاک شدن فایل های مهم – محدودکردن کاربران مختلف جهت دسترسی درایوهای به اشتراک گذاشته شده

            -           خودداری کاربران  از باز کردن فایل های MP3 – دادن دسترسی فقط خواندنی به تمام دیسک های قابل حمل

            -           تمامی  این سیاست ها قابل اعمال به کاربران و یا گروه های خاص هستند


بـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد.

Cyberoam, Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.