مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 8

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

Ip-Guard 

 

Network Management

مدیریت شبکه

  ویژگـی ها

           سهولت در اتخاذ سیاست بر اساس پارامترهای آدرس شبکه ، پورت و جهت دهی ترافیک و  همچنین برای کنترل ارتباطات شبکه

           تشخیص نفوذ و مسدود کردن قابلیت ها جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز خارجی

           ارسال  به هنگام هشدار برای مدیریت به محض تشخیص هر گونه اعمال غیر مجاز

           سهولت در تعیین حقوق دسترسی به شبکه برای گروه های مختلف

  چالش پیش روی مدیـران

امروزه در اکثر شرکت ها ، اطلاعات محرمانه و حساس در کامپیوترها بایگانی می شوند. هرچند برخی شرکت ها مدیریت استانداردی جهت امن نگه داشتن اطلاعات محرمانه و گرفتن مزاحمین ندارند که این  غفلت فرصتی جهت دسترسی به کامپیوترهای داخلی برای سرقت داده ها و شیوع ویروس است . بدین منظور امنیت اطلاعات یک رقابت بزرگ به نظر می رسد. چگونگی حفاظت از امنیت اطلاعات، برقراری پایداری سیستم ، دور از نفوذ نگه داشتن و حمله ویروس تبدیل به یک سوال داغ برای بسیاری از مدیران شده است.

راه حل IP-Guard

ماژول مدیریتی شبکه می تواند تاثیر بسیاری در متوقف کردن کامپیوترهای غیرمجازی که قصد دسترسی به کامپیوترهای داخل شبکه را دارند برای  جلوگیری از نشت اطلاعات داشته باشد . با کنترل کردن پورت های شبکه ، مدیران می توانند پورت های مخرب و پورت های دانلود را به منظور جلوگیری از ویروس و محافظت از امنیت شبکه داخلی مسدود کنند. علاوه بر این ، مدیر می تواند به صورت هوشمندانه امکان کنترل دسترسی بخش های مختلف  سازمان را نیز داشته باشد.

» کنتـرل شبکـه

با مشخص ساختن پورتی خاص برای شبکه ، آدرس شبکه و مسیر انتقال  آن مدیر می تواند به  به راحتی کنترل ارتباطات شبکه را تحقق بخشد.

           جلوگیری از برقراری ارتباط کامپیوترهای غیر مجاز با کامپیوتر های مجهز به Agent   IP-Guard

           جلوگیری از اشتراک گذاری غیر مجاز در شبکه

           مسدود کردن پورت FTP و دیگر پورت های دانلود

»  تشخیص نفـوذ

قابلیت تشخیص نفوذ IP-Guard برای کشف سیستم های با دسترسی غیر مجاز به شبکه داخلی و همچنین اعمال سیاست های مناسب برای  مسدود کردن ارتباطات غیرمجاز در شبکه داخلی کاربرد دارد .

بـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد .

Cyberoam, Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.