مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 11

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

IP-Guard 

 

Removable Storage Management

مدیریت ذخیره سازهای پرتابل و قابل اتصال به رایانه

امروزه دستگاه های ذخیره ساز پرتابل مانند فلش دیسک ها، هاردهای قابل حمل، موبایل ها و ... به طور وسیعی در محیط های تجاری و اداری استفاده می شوند. اگر چه رشد این قطعات خیلی سودمند و مفید واقع شده، به موازات آن مدیریت آن ها پیچیده و دشواتر شده است. احتمال درز اطلاعات به بیرون از سیستم چه به صورت عمد و چه سهو از طریق این قطعات می تواند خسارات جبران ناپذیری را متوجه سازمان و مدیر سیستم نماید. بعلاوه احتمال ورود ویروس ها و تروجان هایی که با اتصال ذخیره ساز ها به رایانه منتقل می شوند نیز امنیت سیستم را تهدید می کند. به هر حال ریسک درز اطلاعات همواره در حال افزایش بوده و نحوه حفاظت و تامین امنیت ذخیره سازهای پرتابل همواره سوالی اساسی است.

راه حل IP-Guard

ماژول مدیریت ذخیره سازهای پرتابل نه تنها به مدیریت این قطعات کمک می کند، بلکه به وسیله آن می توان سیاست های متفاوتی برای استفاده از آن ها روی رایانه های مختلف تعریف کرد. به وسیله این سیاست ها می توان از اتصال ذخیره سازهای تایید و یا تعریف نشده توسط سازمان جلوگیری کرده و فقط اجازه اتصال ذخیره سازهای خاص و مورد نظر سازمان را داد. به علاوه اگر ذخیره سازهای داخل سازمانی به رایانه هایی خارج از سازمان متصل شوند قابل خواندن نبوده و اطلاعات شما همواره محفوظ خواهد ماند.

.           کنترل ذخیره سازهای پرتابل

ماژول کنترل ذخیره سازهای پرتابل با تعریف حقوق دسترسی به تمامی ذخیره سازها نحوه استفاده از آن ها و امنیت اطلاعات را کنترل و مدیریت می کند.

            -           منع کاربران در استفاده از ذخیره سازهای تایید نشده

            -           رمزگذاری اطلاعات حین کپی به داخل ذخیره ساز

            -           رمزگشایی فایل های رمز شده تنها به وسیله ی کاربران تایید شده

            -           رمز ذخیره سازهای پرتابل به نحوی که اطمینان حاصل شود فقط در داخل سازمان قابل استفاده هستند

.           کلاس های ذخیره سازهای پرتابل

مدیر سیستم در این بخش می تواند تمامی ذخیره سازهای مورد نظر خود را تعریف، کلاس بندی و بسته به نیاز خود داخل گروه های مختلف قرار دهد.

.           گزارشات مربوط به عملکرد ذخیره سازهای پرتابل

در این بخش می توان گزارش مربوط به متصل و جدا شدن ذخیره سازها به رایانه را مشاهده کرد. جزئیات دیگری مانند زمان، رایانه، کاربر، نوع ذخیره ساز، شناسه حجم، توضیحات و برچسب حجم را مشاهده کنید.

بـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد.

Cyberoam,Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.