مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 13

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

ip-guard13 

 

Basic Management

مـدیـریت پایـه سیستم هـا

ماژول مدیریت پایه ،بخش پایه IP Guard است که شامل تمامی توابع اولیه مانند اطلاعات اولیه از سیستم ها،کنترل اولیه (قفل کردن،خاموش کردن،ریستارت و Log off کردن Agent می شود) لاگ های او لیه، سیاست های کنترلی اولیه و نیز هشدارهای سیستمی است.

امکانـات

                       پشتیبانی از چندین زبان جهت رابط کاربری

                       کنترل  تنظیمات کنترل پنل،برخی تنظیمات کامپیوتر،تنظیمات شبکه و ..

                       امکان Import و Export کردن Eventها

                       امکان جستجو جهت پیدا کردن اطلاعات یک کامپیوتر خاص

کنتـرل اولیـه

                       بستن کنترل پنل

                       بستن امکان تغییر در تنظیمات اولیه کامپیوتر ها

                       بستن Task Manager و رجیستری

                       بستن Command Prompt یا CMD

                       بستن امکان تغییر در تنظیمات شبکه

                       جلوگیری از تغییر IP/Mac

                       بستن ActiveX

لاگ هـای اولیـه

                       ثبت لاگ  مربوط به  خاموش و روشن شدن سیستم ها

                       ثبت لاگ مربوط به  ورود و خروج کاربر

ـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد.

Cyberoam,Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.