مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 14

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

 ip-guard14

Web Management

مـدیـریت وب

بسیاری از کاربران در ساعات کاری وقت خود را صرف بازدید از وب سایت هایی می کنند که هیچ ارتباطی به کار آن ها ندارد. بسیاری نیز تصور می کنند رایانه کاری آن ها مانند رایانه شخصی خودشان بوده و می توانند هر کار دلشان خواست انجام دهند. این رفتارها سبب کاهش بهره وری  شده ریسک سوء استفاده از منابع سازمان را افزایش می دهد.

راه حل IP-Guard

ماژول مدیریت وب با هدف نظارت و وبگردی کاربران عرضه شده است. بر اساس گزارشات دقیق جمع آوری شده، آمار وب و گزارشات جامع تحلیلی، مدیران بهتر می توانند رفتار کاربران را بررسی کنند.

 همچنین از این اطلاعات می توان برای تنظیم قوانین و سیاست های سازمان و مدیریت هرچه بهتر آن استفاده کنند. مثلا برای افزایش بهره وری در ساعات کاری چه وبسایت هایی باید فیلتر ویا محدود شوند.

کنتـرل وب

بخش سیاست  وب (web policy) تنظیماتی در اختیار مدیر سیستم قرار می دهد تا بتواند حقوق دسترسی کاربران به وبسایت هـا را به طور موثر کنترل کند.

با تنظیمات صحیح برای بخش سیاست وب مدیران به راحتی می توانند دسترسی کاربران به وبسایت ها را کنترل کنند.

گزارشـات وب

محتوای گزارشات وب شامل زمان وبگردی، نام کامپیوتر، عنوان مرورگر و URL می باشد.

آمـار وب

این بخش شامل آمار بازدید کاربران از وبسایت ها و این که هر کاربر از چه وبسایتی بازدید کرده است می باشد. این دست اطلاعات آماری در این بخش به مدیران کمک می کند تا رفتار کاربران نسبت به وب سایت های مختلف درک کرده و سیاست های مورد نیاز را اتخاذ کنند.

ـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد.

Cyberoam,Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.
.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.